Freelance Boekhouder

Welkom bij administratiekantoor Boersma. Pembas Administraties is een kleinschalig kantoor in Emmeloord, dat zich richt op ondernemers die actief zijn in het midden- en kleinbedrijf. Dat door het aangaan van een andere organisatiestructuur - bijvoorbeeld door het oprichten van een administratiekantoor - niet (meer) ontlopen kan worden aan de uitgangspunten zoals opgenomen in de op de accountants(eenheid) van toepassing zijnde regelgeving. Bij onze administratiekantoren in Emmeloord en Lelystad bent u aan het juiste adres voor het uitbesteden van uw boekhouding of aangifte voor zowel kleine zelfstandigen als particulieren.

Want een goede boekhouder weet dankzij zijn kennis hoe je voordeel haalt uit de regels voor ondernemers. Dankzij onze kleine maar efficiënte kantoor, vragen wij lage prijzen in vergelijking met accountants, accountantskantoren en grote boekhoudkantoren voor onze administratieve diensten. U bent een ondernemer in de omgeving van Groningen die op zoek is naar een boekhouder die u kan helpen met het ontlasten in de administratie en boekhouding? Door de jaren heen hebben wij als administratiekantoor veel ervaring opgebouwd met het onderhouden van de administratie van verschillende bedrijven.

2 Bij ontbinding van de stichting administratiekantoor wordt het beheer van en de zorg voor de archiefbescheiden van de stichting administratiekantoor overgedragen aan Onze Minister. Is het voor jou verstandiger om samen te werken met een boekhouder of vraagt jouw situatie toch meer om de expertise van een accountant? Ook boekt hij facturen in en is hij verantwoordelijk voor de jaarrekening van een bedrijf. Over het algemeen zijn er drie manieren voor een boekhouder om een goede offerte uit te kunnen brengen; een vaste prijs, richtprijs of uurtarief.

Een boekhouder en een accountant zijn namelijk niet dagelijks bezig met de veranderingen binnen de belastingwetgeving en begrijpen de fiscale wetgeving ook niet altijd. Controle van de jaarrekening (grotere bedrijven), samenstelling van de jaarrekening (kleinere bedrijven) en advisering over fiscale-, bedrijfseconomische- en juridische aspecten van de bedrijfsvoering, bedrijfsovername of -verkoop. U kunt de administratie immers gedeeltelijk of in zijn geheel uitbesteden bij ons administratiekantoor. Het is dan ook cruciaal dat je nieuwe accountant de inhoud van de boekhouding goed kan uitleggen aan de directie, andere medewerkers of betrokken klanten.

Ik vond en vind dat dit niet langer kan en ben daarom in 2012 gestart met mijn eigen advies- en administratiekantoor. In dit artikel schrijf ik over goede boekhoudpakketten Sommige pakketten hebben op hun website een overzicht van boekhouders die met hun pakket werken. Op grond van artikel 8, tweede lid, aanhef en onderdeel b van de NVKS, is het accountants daarom niet toegestaan om betrokken te zijn bij de bedrijfsvoering van een accountantskantoor, wanneer een netwerkonderdeel daarvan opdrachten, die eigenlijk als NVKS-opdrachten kwalificeren, laat uitvoeren door anderen dan eindverantwoordelijke accountants of eindverantwoordelijke professionals.

Als de administratie-papieren van een onderneming uiterlijk op de 15e van de maand van aangifte aan ons worden geleverd, kunnen wij uw administratie in goede orde voeren. Onze tarieven zijn zodanig samengesteld dat u altijd voordeliger zult uitkomen, dan wanneer u de boekhouding zou onderbrengen bij een accountantskantoor. Na meerdere jaren werkzaam geweest te zijn bij verschillende accountantskantoren heeft Karin de Goeijen in 2006 Administratiekantoor de Goeijen opgericht. De man gebruikte het geld om hoge schulden van zijn administratiekantoor te betalen en deels voor privé-uitgaven.

Wanneer het foutief uitvoeren van de werkzaamheden financiële gevolgen heeft voor jouw bedrijf, dan is de schade hiervan te verhalen op de verzekering van de accountant. Zecuur neemt voor alle ZZP'ers en MKB'ers de complete administratie, jaarrekening en fiscale aangiftes professioneel uit handen tegen een vaste lage prijs. Door uitbesteding van uw boekhouding kunt u zich richten op de belangrijke werkzaamheden in de onderneming. Wie in België het beroep van boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor wil uitoefenen moet eerst erkend worden door de betrokken beroepsinstituten.

Wanneer ik ondernemers vertel wat ik doe: Ik leer ondernemers zelf grip op cijfers te krijgen zodat ze werkelijk bouwen aan een financieel succesvol bedrijf” dan is het meest voorkomende antwoord: Daar heb ik een boekhouder voor.” Los van het feit dat ‘Grip op cijfers hebben' veel en veel verder gaat dan het doen van je boekhouding (daar vertel ik een volgende keer graag meer over!), blijkt dat ondernemers oprecht geloven dat ze er goed aan doen om de hele administratie eens per kwartaal naar de boekhouder te brengen.

Vooral startende of doorstartende ondernemers zijn bij ons specialistische advies gebaat. Wij voorzien ondernemingen van klein tot groot in hun financieel administratieve behoeften, zodat zij zich volledig kunnen richten op hun bedrijfsactiviteiten. Zie voor informatie omtrent de verschillen tussen een accountants- en administratiekantoor onderstaande link. Met onze brede expertise op het gebied van administratieve, financiële en fiscale dienstverlening kunnen wij u daar bij helpen. Als ondernemer heeft u geen tijd om alles zelf te doen en daarom kunt u het beste bepaalde werkzaamheden overdragen aan een expert, bijvoorbeeld de salarisadministratie Dat geldt ook voor de rest van uw boekhouding of administratie.

In dit gesprek wijst de Belastingdienst erop dat de ondernemer vanaf datum inschrijving bij de Kamer van Koophandel een belastingplicht voor de omzetbelasting heeft en here dus btw-aangifte moet doen. Terwijl u zich volledig kunt storten op de zaken waar ú goed in bent, verwerken wij uw administratie zorgvuldig en efficiënt. Wij nemen enkele gegevens van jouw oude boekhouder over en starten je boekhouding van het nieuwe boekjaar en voeren jouw gehele administratie. Iedereen kan dan ook een administratiekantoor opzetten en zijn werkzaamheden als boekhouder aanbieden.

Wat doet ons administratiekantoor concreet? In week 40 verschijnt de nieuwe nieuwsbrief van Administratiekantoor Radsma. In een kwartaal kan veel gebeuren, daarom vinden we bij Finovion administratiekantoor Emmeloord dat uw cijfers up-to-date moeten zijn. Een boekhouder heeft doorgaans een diploma op mbo -vierniveau (administrateur) of hbo -niveau ( bachelor ). Andere typische diploma's voor boekhouders zijn de Associatie diploma's Praktijkdiploma Boekhouden en Moderne Bedrijfsadministratie In principe kan iedereen zich echter boekhouder of administratiekantoor noemen, omdat er geen wettelijke regeling voor bestaat.

De Basis is een kleinschalig administratiekantoor te Sliedrecht dat zich voornamelijk richt op het midden- en kleinbedrijf (MKB). 2 De stichting administratiekantoor heeft recht op inzage in de in het eerste lid bedoelde archiefbescheiden en heeft het recht daarvan reproducties of afschriften te maken. De werkzaamheden zijn maar net zoals deze zijn besproken met de boekhouder of accountant. Wij zorgen er middels een goede boekhouding voor dat u een perfect inzicht krijgt in wat u uitgeeft en wat u binnenkrijgt. Ik nodig u graag uit de site van Administratiekantoor Radsma verder te bekijken om zo inzicht te krijgen in de werkwijze en aanpak.

Om als startend ondernemer een succesvol administratiekantoor op te zetten en te runnen, moet je van alle zaken rond financiën en administratie op de hoogte zijn. Ik ondersteun bij het voeren van de administratie, of verzorg deze volledig, naargelang jouw wensen, en adviseer m.b.t. belastingzaken, inclusief het verzorgen van aangiftes en aanverwante zaken. De houder van een administratiekantoor zal voor het bijhouden van de boekhoudingen voor kleine ondernemingen en eenmanszaken vaak gebruikmaken van een boekhoudprogramma.

Uw boekhouding verwerken wij in de modernste online software waardoor u altijd actueel inzicht heeft in uw administratie en boekhouding. Als boekhouder is Harun Boz gespecialiseerd in het verzorgen van de boekhouding van ZZP'ers het midden- en kleinbedrijf. Wilt u uw administratieve werkzaamheden uitbesteden aan een boekhouder in Eindhoven , dan bent u bij De Cijfer Company aan het juiste adres. Inboeken, controleren, belastingaangiften, jaarcijfers opstellen, salarisadministratie. A=A Administratiekantoor is een lokaal administratiekantoor, gelegen in Hoogkarspel in Noord-Holland, die u voorziet in boekhouding , administratie , jaarstukken en aangiften.

Dit biedt de ondernemer zekerheid dat financiële schade door toedoen van een accountant, altijd zal worden vergoed. Voor iedere ondernemer is het voeren van een administratie een zeer tijdrovende doch wettelijke vereiste bezigheid. Uw vaste boekhouder bij zorgt ervoor dat u zich kan focussen op de dingen die u leuk vind, zoals uw bedrijf laten groeien of nog meer mooie dingen maken. Al dan niet bijgestaan door een full- of parttime medewerker voor (delen van) het inboekwerk, is de boekhouder volledig verantwoordelijk voor de gehele administratie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Freelance Boekhouder”

Leave a Reply

Gravatar